You are here

VLAIO subsidies voor KMO cyber security projecten - FAQ

White Papers & Publications
23 June 2020

Approach is fier te kunnen aankondigen dat het erkend werd als dienstleverancier (Approach referentie nummer DV A237804), en u vanaf vandaag boven onze cyberveiligheid ervaring, extra tegemoetkoming kan verwachten van de VLAIO

VLAIO biedt KMO’s (kleine en middelgrote ondernemingen) de mogelijkheid, mits gebruik van subsidies, hun business te laten groeien door middel van advies of trainingen.  Kijk zeker naar het beleidsplan en zie of u extra subsidies zou kunnen ontvangen om uw bedrijf risico vrij te maken.

Voor uw informatie, Vlaanderen investeert jaarlijks 20 miljoen euro in cyberveiligheid. Op 22 maart 2019 keurde de vlaamse overheid het beleidsplan voor Cybersecurity goed waarbij bedrijven zich veiliger kunnen gaan opstellen tegenover cyber criminaliteit.

Deze FAQ pagina heeft als doel alle firma’s die aanspraak op deze subsidies zouden willen maken de nodige informatie over de processen aan te bieden om zo de anvraagprocedure te vereenvoudigen.

Voorwaarden om te genieten van VLAIO’s subsidies voor uw Cyber Security projecten

Klein & Middelgrote Onderneming

Volgens de europese normen zijn dit bedrijven met minder dan 250 werknemers én een jaaromzet van maximaal €50 miljoen ( of balanstotaal van maximaal €43 miljoen).

Klein onderneming (KO)

Volgens de europese normen zijn dit bedrijven met minder dan 50 werknemers én een jaaromzet van maximaal €10 miljoen ( of balanstotaal van maximaal €10 miljoen).

De VLAIO onderscheidt twee types adviezen die in aanmerking komen voor een subsidie : 

 • Schriftelijke raadgeving en aanbeveling die bestaan uit een analyse van een probleemstelling, eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.
 • Schriftelijke raadgeving en aanbeveling die bestaat uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van oppportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

We zullen hieronder een overzicht geven welke van onze diensten in aanmerking komen voor een aanvraag tot subsidiëring : 

 • Cyber resilience : Security & Risk Assessment / Security Roadmap / Security Incident Response / Business Continuity 
 • Governance, risk and compliance:  Advice regarding CISO as a Service / Advice regarding DPO as a Service / Security Awareness
 • Application Security: Secure SDLC / Pentest & Secure Code Review / Training & Coaching
 • Infrastructure & Operations Security: Cloud Security / Threat Resistance & Resilience / Data Centric Security / Web Application Firewall
 • Digital Identity & Trust : Identity & Access Management / Electronic Signature / Digital Identity Solutions / KYC Solutions

U kan natuurlijk op al onze diensten beroep doen, maar enkel de advisionele diensten komen in aanmerking voor de subsidies via het KMO-portefeuille.

Hoe dient u een aanvraag in te dienen om van onze diensten te kunnen genieten?

De aanvragen gebeuren volledig digitaal. U dient zich dus niet fysisch naar de VLAIO te begeven. 

 • Is dit uw eerste aanvraag? Dan zal u uw bedrijf eerst moeten registreren via deze link.
 • Indien dit door de wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf gebeurd, wordt het toegang onmiddellijk toegekend.
 • Indien dit door een andere persoon wordt aangevraagd, dan zal u aan de lokale beheerder van uw firma moeten vragen u als gebruiker toe te voegen.
  Is de lokale beheerder u onbekend?  Vraag aan uw wettelijke vertegenwoordiger of bel naar het gratis nummer 1700.

U bent hier op onze site en weet dus wat wij u kunnen aanbieden en hoe wij u verder kunnen helpen.

U kan reeds contact opnemen met ons om u behoeften te bespreken en zien hoe we dit samen kunnen verwezenlijken.

Approach referentie nummer: DV A237804 

Ga op volgende link en log in via itsme , Token , eID reader,..

Indien u nog niet geregistreerd bent , zal u dit hier kunnen doen.

U dient uw aanvraag binnen de 14 dagen in te dienen, zoniet zouden we verplicht zijn deze subsidies aanvraag te weigeren. 

Als kleine onderneming kan u rekenen op een steunpercentage van 45% op de totaal faktuur met een maximum jaarlijkse steun van 7500€.

Voor een middelgrote onderneming bedraagt de steunpercentage 35% van de totaal faktuur met een maximum jaarlijkse steun van 7500€.

Als aanvrager dient u uw eigen deel te betalen ten laatste 30 kalenderdagen na de online aanvraag op de rekening van de KMO portefeuille.

VLAIO, van zijn kant, stort het gesubsidieerde percentage op deze zelfde account.

Wanneer het advies afgerond is, ontvangt u een door ons opgemaakte faktuur voor het afgesproken bedrag. U dient deze online te betalen via uw persoonlijke KMO portefeuille. Noteer dat enkel subsidiabele diensten via het KMO-portefeuille betaald kunnen worden.

Wenst u zo snel mogelijk uw bedrijf secuurder te maken?
Neem dan contact op met een van onze experts!
Share this publication